Podpora lezecké činnosti členů v roce 2008

Platí podmínky stejné, jako v roce 2007.

Takže:

 • dotyčný má v době akce zaplaceny oddílové příspěvky a příspěvky ČHS (v našem oddíle) na rok 2008
 • akce je zařazena v plánu oddílu na rok 2008 nebo je předem hlášena
 • po akci je na nejbližší možné schůzi podána zpráva o akci
 • je nutno dokladovat náklady na lezeckou akci (jízdenky, doklad o ubytování, cesťák (podrobnosti u Peťi Kotlíka) atd.)
 • je nutno dodat krátký článek na web (v elektronické podobě poslat na fredos@centrum.cz) - ať se tu něco děje


Cesťák - dodáte Ivanovi následující informace:

 • účastníci akce (zvýraznit toho, koho je auto nebo na koho se to má napsat)
 • SPZ auta
 • obsah motoru
 • palivo
 • datum odjezdu a příjezdu
 • ujeté km tam a zpět


Lezení v horách a horského charakteru

 • příspěvek se poskytuje na horolezecký výstup:
  • délka je minimálně 150 m
  • obtížnost minimálně 4 UIAA
 • maximální výše podpory na rok není stanovena
 • příspěvek je ve výši 150 Kč/lezecký den v Tatrách a 200 Kč/lezecký den v ostatních zahraničních horách
 • Stejná zůstala podpora členům, kteří lezou s nováčky v horách. Nováčkem je míněn nový člen oddílu po dobu 2 let po vstupu do oddílu. Podpora takovým členů v roce 2006 činí 100 Kč/lezecký den. Souhrn příspěvků nemá žádou horní hranici.

Podpora skalního lezení

 • musí se jednat o oblast vzdálenou minimálně 500 km nebo o české pískovcové oblasti (Český Ráj, Ádr, Teplice, Labák)
 • podpora činí 100 Kč na lezecký den
 • úhrnná roční podpora je maximálně 1000 Kč